Trong sâu thẩm có những ưu tư, những tiếc nhớ khôn nguôi thời đã qua, không thể chia bớt cho ai hết á!
Và chừng nào Thaitran náu mình được trong im lặng (không có nghĩa là nó trống rỗng mà chất chứa trong tim một khoảng lặng thinh nào đó, vd. như bớt máu làm ăn, chịu trận, có gì hưởng nấy, thì khi ấy chúng ta sẽ già lắm ...