Sau 4 tháng dọn hoài vẫn chưa xong ...
Chủ tiệm Hoàng Cung (bầu "Hội ngộ") về nhà mới, ngao ngán nhìn đồ đoàn ngổn ngang, trăm mối tơ vò 18 cái bánh xe ...
Trời mùa hè nước Đức tháng 7/2009 sụt sùi mưa ngâu. Lòng dạ mấy bà Bến Tre cũng kì, tới ăn tân gia phơi phới lạ, ngồi cười toe toét chọc quê anh xếp nhà hàng.
Hên hôm đó có tổng khậu là người bà con lo liệu (chị Ba anh Trần Duyệt Như/ Kim Ký và một bạn học cũ là Ngô T. Hoa ra siêu thị Real, mổ heo, xắt bì, cuốn gỏi cả đêm ...) nên mỗi bà "thực" khách "móng chân sơn" được dịp cười dòn (bà Fon/Berlin cầm đầu), chia nhau mâm tép cuốn, cơm bì, chè và quả dưa nặng chịt!
Bụng dạ no xong lại còn được nghe tiếng thầy chùa Đại Đồng giảng kinh sám hối .... Sợ lắm kì hội ngộ Gifthorn!