Mừng Thọ người lớn - Đồng hương "trẻ" Bến Tre hội ngộ Hè 2010...
***
Hà lùn/Braunschweig có dịp nướng thịt, nhậu ... tại vì anh Son mập/Toronto (theo lời thaitran)!

."Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...

Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...