Kinh tế còn suy thoái ... gặp khó khăn trong việc làm, trong bếp núc, nghề nấu nướng ư?
Tại sao hông mê nghệ thuật xào dòn, chiên trứng 7 món, tại sao hông?
Nấu ở nhà sẽ không như nấu ở tiệm: nắng mưa vắng khách, củi ấm, bếp ướt, v.v... nấu như thế nào để giữ gìn được giá trị tình bạn? Mời bà con ghé Hameln, anh Minh sẵn sàn chỉ dẫn!
Ảnh lưu niệm với bà bạn cựu trưởng lớp Ngô Tú Hoa tại Hildesheim ...
và nhà chị đồng hương Ngô Thoại Bình (Hannover) có nuôi con chó Đức biết tiếng Tàu (Triều Châu) còn hay hơn tui nữa! Kinh hồn lắm, bả kêu ăn, ngồi, nằm, đi, đứng, mọi thứ nó đều hiểu và làm theo răm rắp bằng ngoại ngữ Trung Hoa!
Con người mình làm sao dễ dàng, chịu nghe như vậy hén?
Và thuận đường cũng nên ghé đến Hotel-Restaurant "In der verbotenen Stadt" trên Berkhof gặp bà chủ ...