Trong hình: Chị Du Thanh Nguyen là Sister của chị Du Hue Phuong bên Oakland CA.