Anh Lý Vinh (Minnesota, USA) gặp gỡ bạn bè tại San Fransisco ...