... San Diego - Trung tâm kinh tế vùng Carlsbad-San Marco
Tận cực tây nam Hoa Kỳ, thành phố duyên hải lớn thứ hai California, nơi còn là tổng hành dinh hạm đội quân sự Mỹ, giáp giới phía bắc Mexico, nơi cũng có người Bến Tre và một anh Mễ khoái du lịch (đeo mắt kính trong hình) đang an cư lạc nghiệp ...
Một ngày bỗng có Gđ. bà khách từ Orlando lặn lội ghé thăm, nhưng không biết trốn đi đâu nên vợ chồng anh Mễ/Bến Tre kéo nhau lên L.A thăm vài người đồng hương khác, dùng một cử cơm chay thiếu Beer nên không được chắc bụng cho lắm ... Xui, tại gặp chị Diana nữa rồi!