Về Bến Tre? Hổng biết làm gì?
Thăm Bạn cũ, được tặng vài tỉ đồng (vé số chưa trúng), liên lạc ngay với anh này:

Vài hình ảnh quý báu... Tháng 5-2010."Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...

Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...