Nghỉ học tuy đã lâu lắm rồi, trên 3 thập niên dài, nhưng kỉ niệm về mái trường, về thầy cô, bạn bè còn rất rõ trong tâm thức những bạn này...
Họ xem đó là những hồi ức đáng trân trọng, đẹp lắm, tự hào nhất của đời sống - còn Bạn?
Sống ở trên đời cần một tấm lòng
Để làm gì - Bạn có biết không?

Xin chung vui, chúc mừng cô Chi và các Bạn trong Ngày vui Hội ngộ tại thị xã Bến Tre 2011.
Xin cảm tạ phần hình ảnh nhận được từ cô Lý L. Nga
(daidong.org / tạ xuân-vinh eMail: tt101027@gmx.de)."Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh


011