Ngày hè 2010 tại Đức...
Bầu hội ngộ Tranthai lái xe, lái tàu đi Đan Mạch-Thuỵ Điển-Na Uy thăm bạn hiền...."Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...

Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...