Sydney Noel 2011
Chung vui với Gđ. TranThai II
Eric-Chiêu
VN Tháng 5-2010
Sydney 2010
Bến Tre 1975 ...
Phần II
Bến Tre 2009
Phần I II
Eropa-Tour 2007
Phần III ...
Vietnam/Lý L.Nga
20042006 ...
Vietnam/chị Fon
2009 ...
Bến Tre/Lý B.Hiền
2007 ...
Bến Tre/ M.Vân
2006 ...
Gifhorn/Trần Thái
.... dọn nhà
Văn Thanh Hiếu
Cali 7-2009...
Tiffany/California
S. Diego 2009 ..
Bến Tre
HV.Thuận 2006
Visited in San Fran
Lý Vinh 2009 ...
Trần Thái-Hà Lùn
von NY bis CA ...


.